Biuro rachunkowe – w czym może Ci pomóc, jak wybrać najlepsze?

Biuro rachunkowe – w czym może Ci pomóc, jak wybrać najlepsze?

Specjalistyczne biura rachunkowe są podmiotami gospodarczymi, które oferują i świadczą usługi na rzecz organizacji, osób fizycznych, innych podmiotów gospodarczych czy też różnego rodzaju instytucji. Usługi te obejmują wykonywanie (na rzecz oraz w imieniu zlecającego) działań w sferze rachunkowości – między innymi prowadzenie odpowiedniej dokumentacji kadrowej, płacowej, a także wszelkich innych czynności z zakresu prawa (pracy, podatkowego) czy innych przepisów (statystyki, ubezpieczenia społeczne itp.).

 

Biorąc pod uwagę złożoność owych praw i przepisów, coraz więcej osób fizycznych czy prowadzących działalności różnego typu, decyduje się na współpracę ze specjalistycznym biurem rachunkowym. Daje to pewność dotrzymywania terminów, dostarczania pełnych dokumentacji do odpowiednich urzędów i trzymania całej papierologii rachunkowej w porządku. Oczywiście dzieje się tak, jeśli wybierzemy naprawdę dobrą i rzetelną firmę, w której pracują wykwalifikowani pracownicy. Dlatego dziś porozmawiamy o tym, czego tak naprawdę możemy oczekiwać ze strony biura rachunkowego i jak wybrać najlepsze z nich do współpracy.

 

Dlaczego decydujemy się na współpracę z biurem rachunkowym?

Niezależnie od rodzaju działalności, każdy przedsiębiorca jest zobowiązany przez prawo polskie do odprowadzania odpowiednich podatków do Urzędu Skarbowego, czy też opłacania składek do ZUS. Im bardziej złożona działalność (im więcej posiada pracowników, im trudniejsza i wymagająca branża, itd.) tym więcej obowiązków leży w gestii przedsiębiorcy. Zwykle, początkowo ludzie próbują radzić sobie z nimi samemu, jednak często okazuje się to zadaniem bardzo trudnym – wtedy zwykle pozostają dwa najlepsze rozwiązania tego wyzwania:

 

 1. Otworzenie w firmie własnego działu księgowości, zatrudniając na etat wykwalifikowanych w rachunkowości pracowników, którzy zajmują się księgowością i finansami;
 2. Zlecenie tych obowiązków zewnętrznemu, niezależnemu biuru rachunkowemu.

 

Oba te rozwiązania mają swoje plusy. Różnią się np. kosztami, które przedsiębiorstwo musi ponosić (biuro rachunkowe jest zwykle opcją tańszą). W niedużych firmach czy organizacjach, osobny dział księgowy na pełen etat jest też często niepotrzebny. Dlatego wiele firm decyduje się właśnie na drugą opcję – współpracę ze specjalistycznym biurem rachunkowym.

Na jaką pomoc ze strony biura rachunkowego możemy liczyć?

Zasięg działań biura rachunkowego może być różny, zależnie od kompetencji, jakie posiadają jego pracownicy i potrzeb zleceniodawcy. Każde biuro zajmuje się (w uproszczeniu) księgowaniem dokumentów (zakupowych i sprzedażowych), a także przepływem finansów firmy lub osoby prywatnej. Jednak sfera, w jakiej biura oferują swoje usługi jest znacznie szersza – obejmuje także podatki, składki ZUS i inne. Biura rachunkowe proponują swoją pomoc także przy tworzeniu analizy ryzyka finansowego, tłumaczeniu przepisów podatkowym, udzielaniu porad prawnych w zakresie rachunkowości, optymalizacji podatkowej, kreowaniu strategii finansowej firmy, opracowywaniu różnych deklaracji finansowych, a także reprezentowaniu Cię w różnych urzędach administracyjnych oraz w Urzędzie Skarbowym.

Jeśli chodzi o osoby fizyczne, najczęściej zgłaszają się one do biura rachunkowego po pomoc przy uzupełnieniu oraz złożeniu rocznego zeznania podatkowego. Często przychodzą także po porady w sferze finansów: spadków, kredytów, inwestycji i tym podobnych.

Niektóre biura ukierunkowują się dokładnie w obsłudze pewnych rodzajów działalności. Np. biuro Optimpro specjalizuje się w obsłudze spółek z o.o., fundacji i stowarzyszeń, spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych oraz osób fizycznych.

 

Dla podsumowania, biura rachunkowe zajmują się:

 • prowadzeniem rozliczeń podatkowych i ewidencji przychodów,
 • zarządzaniem ksiąg rachunkowych przedsiębiorstw,
 • administracją Ksiąg Przychodów i Rozchodów dla osób prowadzących działalność gospodarczą (które nie posiadają kasy fiskalnej),
 • rozliczaniem płac dla osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie oraz wystawianiem rachunków za przelewy,
 • utworzeniem rozliczeń podatku dochodowego,
 • sporządzaniem wniosków o kredyty różnego rodzaju,
 • przygotowywaniem rozliczeń statystycznych,
 • zarządzaniem ewidencją środków trwałych,
 • przygotowywaniem sprawozdań finansowych, które ukazują kondycję finansową firmy,
 • aktualizacją KRS,
 • analizą i badaniem sytuacji kapitału firmy,
 • sporządzaniem rozliczeń oraz różnego rodzaju raportów dla ZUS,
 • doradztwem finansowym (zwłaszcza w zakresie podatków ale i innych spraw związanych z kapitałem),
 • wyprowadzaniem zaległości finansowych,
 • reprezentowaniem swoich Klientów i ich spraw w urzędach,
 • pomocą przy zakładaniu firmy,
 • pomocą przy fuzji przedsiębiorstw oraz innych zmian w ich funkcjonowaniu,
 • i innymi sprawami związanymi z finansami zleceniodawcy.

Jak wybrać najlepsze biuro rachunkowe?

Jak widać pomoc, jaką możecie otrzymać od biura rachunkowego jest bardzo szeroka i warto się na nią zdecydować, jeśli samemu nie posiada się odpowiedniego poziomu wiedzy w temacie rachunkowości. Biur rachunkowych jest jednak bardzo wiele (zwłaszcza w dużych miastach jak Kraków) – jak więc wybrać to najlepsze do współpracy?

 

Po pierwsze, zapoznaj się z ich ofertą. Sprawdź, w czym dane biuro się specjalizuje i czy odpowiada to Twoim potrzebom. Jak zostało wspomniane, są biura, które skupiają się głównie na współpracy z osobami fizycznymi, inne specjalizują się w bardzo dużych spółkach zagranicznych itd. Dużo zależy więc od profilu Twojej działalności. Dobrze jest także wybrać biuro, które oferuje kompleksową pomoc – już od momentu zakładania firmy, poprzez wszystkie formalności, rozliczenia, przekształcenia i tym podobne.

Po drugie, warto zorientować się w umiejętnościach, jakie posiadają pracownicy biura rachunkowego. Czy kadra jest dobrze wykwalifikowana i posiada duże doświadczenie? Czy ciągle się kształci, aby nadążyć za zmianami w prawie? Czy korzysta z nowoczesnych narzędzi i specjalistycznych programów komputerowych? Pomocne mogą być też opinie innych, korzystających z usług danego biura. Ważne jest bowiem to, jak będzie się Wam współpracować i to, czy biuro jest naprawdę zorientowane na Wasze potrzeby i potrafi się do nich dostosować. W sprawach finansowych ważne jest także zaufanie i poczucie bezpieczeństwa.

Po trzecie, cennik. Nie ukrywajmy – ceny często są ważnym kryterium wyboru. Warto więc znaleźć biuro rachunkowe, które oferuje uczciwe i rozsądne ceny.

 

Jak widać, pomoc, którą może Ci zaoferować biuro rachunkowe jest bardzo szeroka – jest to dobry pomysł szczególnie w dobie zmian przepisów. Finanse przedsiębiorstwa to temat bardzo zaawansowany i bez odpowiednich kwalifikacji ciężko jest wszystkim zająć się samemu. Jeśli chcecie mieć pewność, że w Waszych papierach wszystko jest w porządku i że Twoje przedsiębiorstwo, organizacja itp, otrzyma kompleksową pomoc na wielu etapach działalności – nie wahaj się skorzystać z fachowej pomocy. Wybierz najlepsze biuro rachunkowe i współpracuj bezpiecznie, na jasnych zasadach.

 

Jeśli zainteresował Cię artykuł i myślisz, że potrzebujesz pomocy wykwalifikowanych specjalistów w sprawach finansowych, zgłoś się do nas! Biuro rachunkowe Kraków Optimpro zaprasza do współpracy!

Ulga rehabilitacyjna w 2018 – co można odliczyć?

Ulga rehabilitacyjna w 2018 – co można odliczyć?

W zeznaniu podatkowym za rok 2017 osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunowie mają prawo odliczyć niektóre wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Co można odliczyć i kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej – wyjaśniamy w poniższym artykule.

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Odliczenie ulgi rehabilitacyjnej w 2018 przysługuje podatnikom z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osobom, które je utrzymują, są z nimi spokrewnione lub spowinowacone. Niezbędna jest jednak ku temu odpowiednia dokumentacja poświadczająca status osoby niepełnosprawnej. By ulga mogła zostać przyznana, osoby te powinny posiadać:

 

 • orzeczenie o posiadaniu jednego z trzech stopnia niepełnosprawności,
 • dokument poświadczający przyznanie renty socjalnej lub szkoleniowej z racji niezdolności do pracy (częściowej albo całkowitej),
 • w przypadku osób do 16. roku życia: orzeczenie wydane na kanwie odrębnych przepisów,
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez upoważniony do tego urząd.

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą również skorzystać podatnicy utrzymujący osobę niepełnosprawną. W tej kategorii mogą być nimi członkowie rodziny, tj. małżonkowie, rodzeństwo, dzieci własne lub wzięte na wychowanie, małżonkowie dzieci, pasierbowie, rodzice, teściowie a także ojczymowie i macochy. Jedyną zasadą, która kwalifikuje osobę utrzymującą do skorzystania z ulgi, jest nieprzekroczenie przez niepełnosprawnego dochodu, który od 2018 roku wynosi 10 080 zł. W przypadku rodziców korzystających z ulgi rehabilitacyjnej na dziecko prawo do niej przysługuje obojgu (bez względu na ich stan cywilny).

Obowiązujące terminy rozliczeń PIT 2017

Z ulgi rehabilitacyjnej swobodnie skorzystać mogą osoby rozliczające się formularzem PIT-36 lub PIT-37. Przypominamy, że termin, w którym należy rozliczyć PIT w roku 2018 mija 30 kwietnia-Poniedziałek  . Niemniej ulga także może ulec odliczeniu od przychodu, gdy podatnik rozlicza się z urzędem skarbowym na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Możliwe jest również, że ulga zostanie potrącona również w przypadku dochodów za najem (formularza PIT-28). Wtedy jednak termin składania druków upływa wcześniej: ostatnim dniem był 31 stycznia 2018 roku.

Co można odliczyć?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej 2018 można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne i wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Według ustawy są to m.in.:

 • koszty zakupu i naprawy sprzętu technicznego niezbędnego w celach rehabilitacyjnych lub ułatwiających codzienne funkcjonowanie;
 • koszty zakupu książek, magazynów i materiałów szkoleniowych;
 • wydatki poniesione na wyposażenie mieszkań i ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: transportem sanitarnym bądź też innymi środkami transportu (w przypadku osób posiadających orzeczenie I lub II stopnia inwalidztwa) czy też używanie samochodu osobowego będącego własnością osoby niepełnosprawnej lub osoby utrzymującej (do kwoty 2280 zł);
 • koszty przystosowania pojazdów mechanicznych;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych (do 25 roku życia);
 • koszty wynikające z utrzymania psa asystującego, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;
 • koszty lekarstw (do 100 zł);
 • odpłatność za pobyt w zakładach rehabilitacji leczniczej lub opiekę pielęgniarską w domu w trakcie przewlekłej choroby oraz opłacenie przewodników osób niewidomych (w kwocie do 2280 zł) lub tłumacza języka migowego;

Nowelizacja 2018

Od początku 2018 roku ulga rehabilitacyjna obowiązuje od wyższego limitu dochodów – aktualna kwota to 10 080 zł. Dzięki wprowadzonym zmianom wszystkie osoby niepełnosprawne mające na utrzymaniu psa asystującego są uprawnione do odliczenia wydatków z tego tytułu. Nowelizacja jest też korzystna dla podatników ubiegających się o możliwość odliczenia kosztów związanych z użytkowaniem samochodu osobowego.

Jak uzyskać pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej?

Jak uzyskać pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej?

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób zakłada własne firmy. Często są to działalności jednoosobowe. Dużą rolę odgrywa w tym trendzie zwiększanie się ofert pracy w systemie B2B (ang. business-to-business), czyli najprościej mówiąc transakcją pomiędzy dwoma (lub więcej) podmiotami gospodarczymi. Procedura założenia firmy – nieważne, czy jednoosobowej czy większej – bywa skomplikowana i wiele osób przyznaje, że przydatna okazała się pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej. Dlatego dziś porozmawiamy o tym, jak ją uzyskać.

 

Co powinieneś wiedzieć przed założeniem działalności

 

Jeszcze przed założeniem swojej działalności gospodarczej czeka Cię mnóstwo pracy. Musisz przygotować dokładny research na temat branży w jakiej chcesz działać, konkurencji oraz zbadać podaż i popyt na usługi, które chcesz proponować. Przy rozbudowie swojej firmy musisz być świadomy, że można mieć dużo szczęścia od razu trafiając swoją ofertą w niszę i odnieść szybki sukces lub trzeba na te wyniki zapracować naprawdę ciężko. Samo założenie jak i późniejsze prowadzenie firmy wiąże się ze sporą ilością formalności, o których musisz mieć świadomość .

 

Skąd wziąć fundusze na otwarcie działalności

 

Gdy już przygotowałeś się do otwarcia działalności, warto przemyśleć skąd wziąć na to wszystko pieniądze. Jeżeli zakładasz jednoosobową działalność gospodarczą typowo pod B2B koszty są niewielkie, jednak jeżeli chcesz rozpocząć działania z większą firmą musisz wiedzieć, że wiąże się to z różnymi wydatkami. Gdy nie masz wystarczających oszczędności, są trzy najczęściej wybierane sposoby na zdobycie dofinansowania dla działalności:

 

 1. dotacje z Unii Europejskiej (do 100 tys. zł),
 2. dotacje z Urzędu Pracy (do 20 tys. zł),
 3. kredyt gotówkowy (do 350 tys. zł).

 

Formalności w urzędach

 

Do założenia firmy konieczne jest wypełnienie druku CEIDG-1. Możesz zrobić to tradycyjnie: ręcznie na miejscu w Urzędzie Gminy, bądź też internetowo – na stronie rządowej. Jednak jeżeli nie masz zarejestrowanego podpisu elektronicznego i tak czeka Cię odwiedzenie urzędu – aby wniosek podpisać. Można też wysłać druk pocztą, jednak wtedy musisz załączyć potwierdzenie notarialne Twojego podpisu.

Poza tym, często zakładanie działalności gospodarczej – np. w gastronomii – wymaga wielu zezwoleń i koncesji. Koniecznie dowiedz się wcześniej jakie zgody musisz uzyskać, aby nie opóźniać niepotrzebnie otwarcia i nie mieć żadnych problemów.

Jeśli zamierzasz zostać również płatnikiem VAT, konieczna będzie wizyta w Urzędzie Skarbowym – gdzie będziesz zobligowany do wypełnienia formularza zgłoszeniowego VAT-R.

Kiedyś, konieczna była także wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, ale od maja 2017 roku nie ma takiej potrzeby – ZUS ZUA składasz razem z CEIDG-1.

Kolejna na liście jest wizyta w banku lub uzupełnienie internetowego wniosku – aby założyć konto firmowe. Oczywiście nie jest to obowiązkowe – możesz korzystać z rachunku prywatnego, ale opłaty za konto działalności są zwykle mniejsze.

Niektóre firmy (jeżeli zamierzasz prowadzić sprzedaż usług lub produktów) wymagają też zakupu oraz zgłoszenia kasy fiskalnej w Urzędzie Skarbowym. Pomoże Ci w tym na pewno przedsiębiorstwo, w którym kupiłeś kasę lub Biuro Rachunkowe.

 

Profesjonalna pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 

Jak widać, cała ta procedura jest dość skomplikowana. Im większą firmę planujesz założyć, na tym więcej formalności musisz się przygotować. Zgłoszenie się po profesjonalną pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej to dobry pomysł.

 

Kompetentne biuro księgowe przeprowadzi Cię przez każdy etap i dopilnuje, żeby nie było żadnych problemów. Dodatkowo jest to dla Ciebie spora oszczędność czasu. Biuro doradzi także w kwestiach związanych z księgowością oraz kadrami.

Biuro rachunkowe zajmie się niezbędną dokumentacją – w Twoim imieniu odwiedzi US , ZUS oraz inne urzędy i załatwi wszystkie formalności. Zajmie się wypełnieniem druku CEIDG-1, który często sprawia wiele trudności.

Poza tym, możesz liczyć na doradztwo w kwestii wyboru formy opodatkowania – w Polsce istnieje ich kilka i nie zawsze wiemy, na którą się zdecydować. Pomoc profesjonalistów w tej kwestii może się okazać kluczowa. Oczywiście warto też pamiętać o późniejszej kwestii rozliczenia podatków. Na naszym blogu możesz dowiedzieć się jak rozliczać jednoosobowe działalności gospodarcze jednak warto mieć na uwadze, że wykwalifikowane biuro księgowe wesprze Cię w tych działaniach w sposób pełny i zawsze aktualny.

Dużo ludzi próbuje zakładać firmę samodzielnie – jest to oczywiście możliwe, w Internecie znajdziemy wiele poradników na temat pomocy w zakładaniu działalności gospodarczej. Jednak jeżeli chcesz mieć absolutną pewność, że będzie to wykonane profesjonalnie ,  żadna ważna kwestia nie zostanie pominięta i żaden termin niedopatrzony – zgłoś się po pomoc do biura księgowego. Poradniki internetowe często są nieaktualne – nie uwzględnia nowych ustaw czy zmian w zasadach. Postaw więc na profesjonalną pomoc – np. oferowaną przez nasze biuro OPTIMPRO.

Zaległości podatkowe – czym są i jak je spłacać?

Zaległości podatkowe – czym są i jak je spłacać?

Zaległość podatkowa najkrócej mówiąc powstaje w momencie nieopłacenia należnego podatku w wyznaczonym terminie. Nawet jeśli dyktowane było to sytuacjami niezależnymi od podatnika dla Urzędu Skarbowego nie ma to znaczenia. Dlatego chcąc uniknąć przykrych konsekwencji podatkowych zaniedbań najprościej jest nie dopuszczać do ich powstania. Niemniej jeśli już do tego doszło, warto dowiedzieć się czym jest zaległość podatkowa, a w dalszej kolejności – jak ją spłacić.

Czym jest zaległość podatkowa?

 

Zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 i zawartej w niej Ordynacji podatkowej w artykule 51§1 za zaległość podatkową uznaje się:

 

 • podatek niezapłacony w terminie,
 • niezapłaconą zaliczkę na podatek,
 • ratę podatku,
 • nadpłatę (jeśli została przyznana nieprawnie),
 • zwrot podatku (jeśli podatnik otrzymał go nienależnie lub w kwocie wyższej niż należna – chyba, że wykaże, iż nie nastąpiło to z jego winy),
 • wynagrodzenie płatników, inkasentów (które zostało pobrane nienależnie),
 • oprocentowanie nienależnej nadpłaty.

 

W przypadku spółki, do spłaty zaległości zobowiązani są wszyscy jej wspólnicy, o ile zaniedbania powstały w trakcie jej prowadzenia przez w/w.

W momencie zwrotu podatku oraz wypłaconej nadpłaty, dniem w którym powstają zaległości jest dzień zwrotu pieniędzy przez Urząd Skarbowy. Między innymi dlatego właśnie warto postarać się o jak najszybsze uregulowanie zaległości podatkowych, ponieważ każdy dzień zwłoki to naliczone do nich odsetki. Liczą się one od terminu wyznaczonego odgórnie do zapłaty podatku, aż do finalnego dnia jego zapłaty. Ich wysokość podatnik powinien obliczyć sam (mając na uwadze częste zmiany wysokość stopy procentowej).

Urząd Skarbowy ma również możliwość nałożenia kary na podatników za nieterminowość w opłacaniu należności, co może skutkować pociągnięciem ich do odpowiedzialności karnej pod mianem przestępstwa skarbowego. Oczywiście nieterminowe rozliczenie się z Urzędem Skarbowym może nastąpić z przyczyn niezależnych od podatnika – wynikiem braku środków czy nawet problemów ze zrozumieniem przepisów regulujących prawo podatkowe. Wtedy powinien on zastanowić się nad zagrożeniami, które mogą wyniknąć z powstania zaległości i znaleźć sposób, który pomoże mu wyjść z tej sytuacji. Dlatego jeżeli podatnik nie złożył zeznania na czas, w jego gestii jest przyznać się do nieterminowości. Służy temu tzw. czynny żal. Trzeba mieć jednak na uwadze, iż nie anuluje on odsetek, ale pozwoli uniknąć poważniejszej odpowiedzialności karnej.

Jak spłacać zaległości podatkowe?

Można tego dokonać uiszczając należność w kasie banku lub dokonując przelewu. Dodatkowo na rzecz zaległości podatkowych można przekazać nadpłatę, która została wykazana w formularzach PIT. Niemniej Urząd Skarbowy może wobec podatników zastosować konkretne ulgi o charakterze uznaniowym. Możliwe jest więc:

 

 • odroczenie spłaty (do kwoty 50 tys. zł),
 • rozłożenie spłaty w ratach (jeśli zaległość jest nie większa niż 10 tys. zł),
 • umorzenie całości zaległości lub ich części (średnio do kwoty 2 tys. zł).

 

W tym ostatnim przypadku anulowaniu podlegają także odsetki – oczywiście w takiej wielkości w jakiej została umorzona zaległość podatkowa. Całkowite umorzenie jest możliwe, o ile wykaże się ważny interes podatnika (np. utrata zarobkowania) lub jego działanie na interes społeczny (np. w sytuacji, gdy spłata zaległości spowoduje sięganie po pomoc socjalną). Przede wszystkim jednak należy pamiętać, iż Urząd Skarbowy sam nie wychodzi z inicjatywą ulgowego traktowania podatnika. Te przyznawane są tylko i wyłącznie na jego wniosek. W tym celu powinien wypełnić jeden z trzech formularzy (RAT-Z, TER-Z, UZ-M).

 

Najlepiej jest więc nie dopuszczać do powstawania zaległości podatkowych. Wszystkie terminy i informacje na temat rozliczania PIT za 2017 znajdziecie w naszym wcześniejszym artykule.

Księgowość uproszczona a księgowość pełna – różnice, wady, zalety

Księgowość uproszczona a księgowość pełna – różnice, wady, zalety

Sprawne i prawidłowe prowadzenie księgowości to bardzo duże wyzwanie dla wielu firm. Przedsiębiorcy, zwłaszcza na początku swojej działalności zastanawiają się często, czy powinni wybrać księgowość pełną, czy może uproszczoną. Warto też wiedzieć, że czasem nie jest to nasz wybór. Zły dobór księgowości, niepełna dokumentacja lub błędy w jej prowadzeniu mogą nieść bardzo poważne dla firmy konsekwencje. Dlatego dzisiaj przedstawimy pokrótce oba rodzaje, opowiemy o ich zaletach, wadach i różnicach.

Księgowość uproszczona – najważniejsze informacje

Osoby fizyczne, ich spółki cywilne, jawne oraz spółki partnerskie mogą prowadzić księgowość uproszczoną od 1 stycznia 2017 roku. Warunkiem są przychody ze sprzedaży produktów lub usług firmy, nie przekraczające 2 mln euro (w poprzednim roku podatkowym). Zbieranie danych finansowych w tym rodzaju księgowości jest wyjątkowo przejrzyste i nieskomplikowane, dlatego spokojnie można robić to samodzielnie. Wybierając tą opcję sami możemy prowadzić księgowość naszego przedsiębiorstwa.

Sposoby rozliczenia

Księgowość uproszczoną można prowadzić na trzy sposoby:

 • Księga przychodów i rozchodów – najczęściej wybierana forma. Wszystkie koszty oraz przychody przedsiębiorstwa trzeba wpisać chronologicznie w specjalną księgę, na podstawie której wylicza się dochód Firmy a dalej należny podatek.

 • Karta podatkowa – nie jest to sposób przeznaczony dla każdego podatnika. Z tej formy mogą korzystać tylko osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także spółki cywilne takich osób, ale tylko wtedy, kiedy świadczą swoimi działaniami usługi dla ludności w zakresie drobnej działalności usługowo-wytwórczych.

 • Ryczałt ewidencjonowany – skierowany do tych osób fizycznych, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Należy pamiętać, że aby móc opłacać podatek dochodowy właśnie w ten sposób, należy spełniać wiele różnych wymogów. Jego stawka zależy od rodzaju działalności, a jego wysokość nie jest pomniejszana z tytułu wytwarzanych kosztów.

Więcej o każdym z tych rodzajów rozliczeń podatkowych pisaliśmy w naszym ostatnim artykule “jak rozliczać jednoosobowe działalności gospodarcze?”

Wady i zalety księgowości uproszczonej.

Zalety:

 • nieskomplikowana, można prowadzić ją samodzielnie lub wybrać pomoc biura księgowego,

 • tańsza niż pełna księgowość.

Wady:

 • informuje jedynie o wysokości przychodów ,kosztów oraz podatków, nie o szczegółowym stanie finansowym przedsiębiorstwa,

 • nie będzie więc fundamentem dla dokładnej analizy ekonomicznej,

 • dedykowana raczej małym firmom – nie jest dla każdego.

Księgowość pełna – księgi rachunkowe

Alternatywą dla księgowości uproszczonej jest księgowość pełna, zwana też księgami rachunkowymi lub handlowymi. Jest najbardziej złożoną i zaawansowaną formą księgowości. Aby ją prowadzić konieczna jest współpraca z biurem księgowym lub zatrudnienie księgowej. W jej skład wchodzi między innymi prowadzenie na bieżąco ksiąg rachunkowych, ale także ocena stanu i obliczenie aktywów i pasywów, przygotowanie dokładnych sprawozdań finansowych z działalności przedsiębiorstwa, szacowanie wyniku finansowego oraz gromadzenie dowodów księgowych (np. faktur VAT).

Zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości są osobowe spółki kapitałowe (w tym partnerskie, jawne i komandytowe). Przy tym sposobie rozliczania się, konieczna jest doskonała znajomość bieżącej ustawy o rachunkowości, która reguluje prowadzenie ksiąg handlowych.

Plusy i minusy księgowości pełnej

Plusy:

 • dzięki szczegółowemu zapisywaniu każdego zdarzenia finansowego, księgowość pełna jest dobrym fundamentem precyzyjnych analiz finansowych,

 • w oparciu o informacje w niej zawarte możemy w jeszcze bardziej efektywny sposób prowadzić firmę,

 • lepsza kontrola – łatwo zauważyć ewentualne błędy i im zapobiegać,

 • doskonała obserwacja kosztów i przychodów całościowych przedsiębiorstwa.

Minusy:

 • zdecydowanie wyższe koszty prowadzenia niż księgowości uproszczonej,

 • skomplikowany proces, którego nie poprowadzisz samodzielnie,

 • bieżąca kontrola bardzo dużej liczby przepisów regulujących prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Jak widać, zarówno księgowość uproszczona jak i księgowość pełna mają swoje zalety i wady. Dobrze jest się im dobrze przyjrzeć, zanim wybierzemy (o ile ten wybór jest nam dany) rodzaj ewidencji finansowej w naszej firmie. Należy pamiętać też, że w obu przypadkach możemy wspomagać się pomocą specjalistów- warto to robić, gdyż pomyłki w prowadzeniu księgowości mogą przysporzyć nam wielu nieprzyjemności. Dobre biuro księgowe na pewno im zapobiegnie.

Jak rozliczać jednoosobowe działalności gospodarcze?

Jak rozliczać jednoosobowe działalności gospodarcze?

Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą rozliczać podatki na cztery sposoby. O danej formie decyduje rodzaj i forma działalności. Wpływa na to także kilka innych czynników – zapraszamy do lektury naszego artykułu, w którym dowiecie się więcej na temat rozliczenia jednoosobowych działalności gospodarczych.

Tytułem wstępu

Pierwsze dwa rodzaje narzucane są przedsiębiorcom przez ustawę o podatku dochodowym dla osób fizycznych. Są to: rozliczanie na zasadach ogólnych lub podatek liniowy. Pozostałe dwa: karta podatkowa lub ryczałt przychodów ewidencjonowanych, formułuje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym, od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Warto pamiętać, że wybrany przez przedsiębiorcę rodzaj rozliczenia musi być kontynuowany przez kilka następnych lat. Można go w wyjątkowych przypadkach zmienić na początku roku podatkowego – działalność musi jednak spełniać odpowiednie wymogi do jego zastosowania. Nie dotyczy to tych, którzy używają karty podatkowej – te osoby mogą zmieniać formę rozliczenia w wybranym przez siebie czasie. Z czym wiąże się zastosowanie każdego z czterech rodzajów rozliczeń? Sprawdźmy.

Rozliczanie według zasadach ogólnych

Każdy, kto zajmuje się prowadzeniem działalności jednoosobowej wybierający tą opcję, może rozliczać się według podanej skali podatkowej. Fundamentem obliczenia stawek podatku (18 czy 32 %) jest oczywiście dochód generowany przez przedsiębiorstwo (czyli różnica pomiędzy przychodami firmy a kosztami jej utrzymania). Jeżeli dochody nie przekraczają 85 tysięcy złotych rocznie oraz jeśli działalność przynosi wiele kosztów, jest to najkorzystniejsza metoda rozliczenia.

Jej kolejnym plusem jest także możliwość odliczenia kwoty wolnej od podatku oraz innych ulg takich jak rehabilitacyjna, czy przyznawana z tytułu dzieci. Przychody można rozliczać razem z współmałżonkiem bądź też jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Warto pamiętać, że przed opodatkowaniem, przychody z danego roku podatkowego można pomniejszyć o rozliczenia czy straty z lat wcześniejszych.

Rozliczanie na zasadach ogólnych ma jednak swoje minusy. Dochody z działalności są zliczane wspólnie z przychodami pochodzącymi z pozostałych źródeł, przez co można przekroczyć 85 tys zł – co spowoduje zwiększenie stawki podatku do 32%. W ciągu roku przedsiębiorca musi także wpłacać zaliczki podatkowe (raz na miesiąc lub raz na kwartał). Zobowiązany jest także w terminie do końca kwietnia przedłożyć do US zeznanie podatkowe (PIT-36). W tej formie rozliczeń obowiązkowe jest także prowadzenie księgi przychodów i rozchodów a także innych ewidencji.

Podatek liniowy

Jeżeli wybierzemy ten rodzaj rozliczeń, musimy być przygotowani na stały podatek w wysokości 19% od kwoty osiągniętych dochodów. Ta forma jest opłacalna, jeżeli przychody nie przekraczają 100 tys. zł. na rok. Jej wadą jest natomiast brak możliwości odliczenia ulg, czy też wspólnego rozliczania się z małżonkiem. W tej formie nie obowiązują też zasady skierowane do samotnych rodziców. Można od podatku odliczyć tylko straty z wcześniejszych lat, wpłaty na indywidualne konto emerytalne oraz opłacone składki ubezpieczeniowe (zdrowotne i społeczne – i to także za granicą).

Podstawę podatku określa się w oparciu o księgi podatkowe przedsiębiorstwa. Wybierając podatek liniowy wymogiem jest rozliczenie przychodów w zeznaniu podatkowym PIT-36L. Jeśli podatnik posiada dochody z dodatkowych źródeł, może korzystać z ulg i odliczeń i wypełnia formularz PIT-37.

Ryczałt ewidencjonowany

Ten rodzaj rozliczenia wybrać mogą jedynie przedsiębiorstwa, których przychody w ostatnim roku podatkowym nie przekroczyły 150 tys. euro (przeliczenie kwoty odbywa się po kursie NBP z dnia 1. października poprzedniego roku). Stawki podatku ryczałtowego zależą od rodzaju działalności, którą Państwo prowadzą i wynoszą 20, 17, 8,5 , 5,5 bądź też 3%. Najniższą z nich mogą otrzymać między innymi osoby pracujące w branży gastronomicznej, najwyższą – np. stomatolog. Z ryczałtu nie mogą skorzystać podatnicy prowadzący lombardy lub apteki, a także wykonujący niektóre wolne zawody oraz sprzedający części samochodowe.

Ta forma rozliczeń jest mocno uproszczona, nie wymaga prowadzenia pełnej ewidencji podatkowej. Należy jednak w niektórych przypadkach prowadzić spis środków trwałych i wartości materialnych i niematerialnych. Należy też pamiętać, że podstawą naliczenia podatku w formie ryczałtu są dochody firmy niepomniejszone o koszty ich uzyskania. Osoba rozliczająca się w ten sposób może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem oraz z zachowaniem reguł dla samotnie wychowujących dzieci.

Wybierana deklaracja podatkowa to PIT-28.

Karta podatkowa

Jest najprostszą formą płatności podatków. Osoby, które się na nią decydują, są zwolnione z obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, ale wykonują ewidencję zatrudnienia i karty przychodów pracowników. Konieczne jest także zbieranie faktur i rachunków, które potwierdzają sprzedaż usług i towarów. W oparciu o te informacje Urząd Skarbowy określa wysokość podatku. Stawki ustalane są kwotowo, wpływ na to ma np. wielkość miejscowości lub miasta, w której prowadzimy działalność. Nie mają na to wpływu dochody przedsiębiorstwa – co może być zarówno plusem jak i minusem.

Karta podatkowa, mimo swej prostoty wybierana jest najrzadziej z wszystkich form rozliczania jednoosobowych działalności gospodarczych. Zgodnie z ustawą bowiem, skierowana jest ona do wymierających zawodów rzemieślniczych, takich jak szewc, szklarz czy zdun. Poza tym, forma ta pozwala tylko na odliczenie składki na ubezpieczenia zdrowotne przekazywanej do ZUS (jeśli się ją odlicza, należy zawrzeć to w deklaracji PIT-16A), nie ma tu praw do innych zniżek czy ulg. Wybierający kartę podatkową nie musi składać zeznania podatkowego.

Każda z tych form rozliczeń jednoosobowych działalności ma pewne wady i zalety. Należy je dostosować do potrzeb swojej firmy, jej przychodów, kosztów i rodzajów usług jakie proponuje. Warto w razie wątpliwości zaczerpnąć pomocy u ekspertów.

Wspólne rozliczanie majątku małżeństwa – co należy wiedzieć?

Wspólne rozliczanie majątku małżeństwa – co należy wiedzieć?

Zawarłeś związek małżeński w 2017 roku? A może mimo długoletniego stażu małżeńskiego wciąż masz problemy ze zrozumieniem zasad wspólnego rozliczania majątku małżeństwa? Poniższy artykuł pomoże Ci w usystematyzowaniu kilku podstawowych informacji.

Komu przysługuje prawo do wspólnego rozliczania się?

Wspólne rozliczanie majątku małżeństwa uzależnione jest od kilku podstawowych czynników, regulowanych przez art. 6 ust. 1-3a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Preferencyjne zasady rozliczeń obejmują:

 1. osoby, które przez cały rok podatkowy pozostawały w związku małżeńskim i między którymi przez cały rok istniała majątkowa wspólnota małżeńska (małżonkowie wspólnie dysponowali majątkiem). Przy czym warto pamiętać, iż jeśli związek małżeński został zawarty w 2017 roku – wspólne rozliczanie będzie mogło nastąpić dopiero po pierwszej rocznicy ślubu – czyli podczas składania zeznania podatkowego w 2019 za rok 2018,
 2. osoby rozwiedzione pod koniec 2017 r., jeśli data uprawomocnienia wyroku sądowego będzie miała miejsce dopiero w 2018 roku),
 3. wdowców – którzy w roku podatkowym mieli wspólnotę majątkową ze swoim zmarłym małżonkiem, jeżeli:
 • współmałżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, a małżeństwo zostało zawarte przed rozpoczęciem roku podatkowego, lub
 • współmałżonek zmarł po upływie roku podatkowego, ale przed rozliczeniem PIT.
 1. osób, których wspólnota majątkowa trwała przez cały czas trwania związku małżeńskiego.

Wspólność majątkowa  zazwyczaj powstaje z dniem jego zawarcia małżeństwa i obejmuje majątek nabyty przez cały czas jego trwania (wynagrodzenia małżonków z tytułu wykonywanej pracy, dochody z majątku wspólnego jak i osobistego, czy środki zgromadzone na funduszach emerytalnych).

Prawo do wspólnego rozliczania małżeństwa przysługuje także osobom, które:

 1. w 2017 roku były obywatelami Polski lub mieszkały w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej, terenie europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub choć jeden z małżonków podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce,
 2. osiągają przychody z działalności rolniczej, prywatnego najmu, kapitałów pieniężnych czy też dochodów opodatkowanych 19% podatkiem zryczałtowanym (np. z wygranych, ze sprzedaży nieruchomości, z dywidendy itp.),
 3. w danym roku podatkowym nie osiągnęły żadnych przychodów. W takim przypadku we wspólnym zeznaniu należy wskazać dochód zerowy małżonka.

W przypadku, gdy jeden z małżonków korzystał z karty podatkowej, podatku liniowego, podatku tonażowego lub ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (z wyłączeniem najmu prywatnego) wspólne rozliczenie nie będzie możliwe.

By wspólnie rozliczyć małżeński majątek należy pamiętać także o złożeniu odpowiedniego wniosku o wspólne opodatkowanie. Dokument powinien być podpisany tylko przez jednego z małżonków – tego, który pierwszy występuje w zeznaniu podatkowym – do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku małżonków, którzy mają różne miejsca zamieszkania, wspólne zeznanie należy złożyć w urzędzie właściwym dla jednego z nich, bez jednoczesnego powiadamiania drugiej placówki o tym fakcie.

Korzyści ze wspólnego rozliczania się

Wspólne rozliczenie może okazać się korzystne, gdy jedno z małżonków osiąga dochody powodujące wejście na wyższy – 32% – próg podatkowy. Jeśli po odliczeniu wszystkich ulg wspólny dochód wyniesie 85.528 zł – wspólny podatek może okazać się taki, jak w przypadku rozliczenia indywidualnego przez każdego z małżonków.

W przypadku, gdy małżonkowie osiągają dochody niższe niż 85.528 zł – mogą odnieść korzyść podatkową.

Największe korzyści ze wspólnego rozliczenia małżonków są jednak wtedy, gdy jeden z małżonków nie zarabia, a drugi – uzyskuje dochód w kwocie przewyższającej pierwszy próg podatkowy. W tym przypadku cały dochód roczny pozostanie opodatkowany stawką 18%, dzięki czemu małżonkowie zapłacą mniej niż gdyby rozliczali się osobno.

Podatki od 1 stycznia 2018 roku – najważniejsze zmiany

Podatki od 1 stycznia 2018 roku – najważniejsze zmiany

Zmiany w systemie podatkowym, oraz sposobach ich rozliczeń wprowadzane są praktycznie każdego roku. Niektóre są ułatwieniem dla podatników, inne przysparzają nam więcej obowiązków i kosztów. Warto być na bieżąco ze wszelkimi modyfikacjami, aby nie przegapić niczego, co może być dla nas szczególnie ważne. Dlatego dziś zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami w podatkach, które obowiązują od 1 stycznia 2018 roku.

 

Wzrost kwoty wolnej od podatku


Ta wiadomość ucieszy najbardziej tych, którzy zarabiają najmniej, np. dorabiających sobie na umowie o zlecenie emerytów lub studentów. Najnowsza nowelizacja ustawy o PIT zakłada, że kwota wolna od podatku zwiększy się z obowiązujących teraz 6,6 tys. złotych do 8 tysięcy. Nowy rok przyniósł także modyfikacje dla tych, którzy zarabiają więcej niż 8, ale mniej niż 13 tysięcy złotych. A to dlatego, że Ministerstwo Finansów pozostawiło bowiem dla tego przedziału malejącą (degresywną) wraz ze wzrostem przychodów kwotę wolną od podatku. Dla następnego przedziału (od 13 tysięcy do 85 238 zł) kwota zmniejszająca podatek od podatku dochodowego nie zmieni się (556,02 zł).

 

Jednolity Plik Kontrolny

 

Jedną z najważniejszych zmian w podatkach od 1 stycznia 2018 roku jest także obowiązek składania ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zmiana ta dotyczy wszystkich podatników tego rodzaju. Rząd szacuje, że w lutym (kiedy firmy będą składać JPK za styczniowe transakcje) ta forma obejmie aż 1,6 mln płatników VAT. Zwiększy to trzykrotnie dotychczasową liczbę faktur objętych systemem JPK. Oznacza to, że od tego roku skomputeryzować będą musieli się wszyscy podatnicy VAT. Resort finansów udostępni odpowiednią bramkę internetową, którą można będzie wysyłać ewidencję VAT. Jednolity Plik Kontrolny nie będzie obejmował jednak tych, którzy nie są zapisani jako czynni podatnicy VAT, ani tych, którzy używają zwolnienia podmiotowego, a których przychody nie są większe niż 200 tysięcy złotych rocznie.

Kolejne zmiany dla podatników VAT szykują się w lipcu 2018 roku, kiedy to na żądanie US prowadzący elektroniczną księgowość będą zobowiązani przesyłać także inne dane, takie jak wyciągi magazynowe czy też książeczkę przychodów i rozchodów.

 

Publikacja danych podatkowych CIT największych firm

Najnowsze zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które przegłosowane zostały w sejmie, zakładają, że największe firmy składające podatek CIT będą musiały upubliczniać swoje dane podatkowe. Chodzi tutaj o firmy, których roczne obroty są większe niż 50 milionów euro. W Polsce jest ich około cztery tysiące. Nowelizację tą uzasadnia się chęcią zadbania o interes społeczny oraz gospodarczy naszego kraju. Firmy te generują bowiem ogromną część opodatkowanych przychodów, zdarza się jednak, że nie opłacają odpowiednich podatków. Taka kontrola społeczna jednak nie podoba się wielu ludziom – uważają, że firmy takie mogą zostać niesłusznie, publicznie krytykowane. Dane, które mogą być ujawniane, to między innymi wysokość przychodów firmy, koszty ich uzyskania, kwota należnego podatku i inne.

 

Minimalny podatek od nieruchomości

W tym roku wprowadzono także tak zwany minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych (tj. chociażby budynków biurowych, samodzielnych sklepów, domów towarowych czy też całych centrów handlowych), których wartość początkowa przewyższa 10 milionów złotych. Podatek ten wynosi 0,035%. Przychód wartości początkowej środka trwałego, która ustalana jest na pierwszy dzień każdego miesiąca, stanowi podstawę opodatkowania. Wynika ona z prowadzonej ewidencji. Wartość należy pomniejszyć o kwotę 10 milionów złotych. Są dwa sposoby rozliczania się z tego podatku. Można albo wpłacić całość kwoty w postaci zaliczki na podatek CIT (PIT), jeśli nie przekracza on wartości kwoty minimalnego podatku, albo zapłacić minimalną wartość podatku i podczas kalkulacji zaliczki CIT odliczyć go od całości należnego podatku PIT.

 

Inne najważniejsze zmiany w podatkach po 1 stycznia 2018 roku:

 • zwiększa się limit kosztów uzyskania przychodów dla twórców (dziennikarzy, malarzy, architektów itp.);
 • podatnicy, którzy najwięcej zarabiają, będą musieli zapłacić składki do ZUS (zniesienie limitu składek);
 • zmiany w akcyzie na e-papierosy (będą traktowane identycznie jak zwykłe wyroby tytoniowe);
 • nowe zasady dziedziczenia spółek (sukcesji firm);
 • nowelizacja zasad podatków od przychodów z najmu;
 • powstanie systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (ustawa o STIR) oraz nowe przywileje dla Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. KAS) – mają na celu blokowanie kont bankowych przestępców;
 • zmiany dotyczące zasad użytkowania kas fiskalnych;
 • ratyfikacja tzw. Konwencji MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties) – dotycząca optymalizacji podatkowych największych korporacji;
 • zmiany w opłatach i podatkach lokalnych;
 • rozszerzone ulgi dla firm zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową;

 

To oczywiście nie wszystkie nowelizacje. Jednak są to najważniejsze zmiany w podatkach wchodzące w życie od 1 stycznia 2018 roku, o których mówi się najwięcej. Warto zainteresować się tematem, zwłaszcza jeśli prowadzicie jakąś działalność gospodarczą. Może się bowiem okazać, że weszły w życie pewne modyfikacje dotyczące Was bezpośrednio.

 

Kontakt:

Rozliczanie PIT za 2017 – najważniejsze informacje, o których musicie pamiętać.

Rozliczanie PIT za 2017 – najważniejsze informacje, o których musicie pamiętać.

Początek roku to kolejny okres rozliczeń z Urzędem Skarbowym. Zazwyczaj wiąże się to z szeregiem modyfikacji w sposobie i formie dokonywania rozliczenia. Czy i jakie zmiany czekają nas w zeznaniach za 2017? Zapraszamy do zapoznania się z poradami na temat rozliczania PIT za 2017.

 

Wyższa kwota zmniejszająca podatek

W deklaracji PIT za 2017 rok zmienia się na pewno kwota zmniejszająca podatek, a jej wartość wahać będzie się między 1188 zł a 0 zł. Kwota ta zależna będzie od wartości podstawy opodatkowania: im wyższa będzie wartość opodatkowania, tym niższa wartość kwoty zmniejszającej podatek.

 

Nowa kwota wolna od podatku

Kwoty te będą uzależnione od dochodów podatnika: osoby zarabiające do 6600 zł netto nie zapłacą jej w ogóle, zaś pozostali zarabiający powyżej tej kwoty, będą do zapłaty zobowiązani. Co ważne – kwota wolna od podatku dotyczyć będzie osób, które rozliczają się według skali podatkowej. Nie znajdzie ona zastosowania u m.in. rozliczających umowy o dzieło i zlecenie (jeśli kwota umowy nie przekroczyła 200 zł), opodatkowanych liniowo (PIT -36L) lub u uzyskujących przychód ze sprzedaży nieruchomości i rozliczających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Kwota wolna od podatku dotyczyć będzie wyłącznie podatników składających PIT-37 lub PIt-36.

 

Nowe zasady naliczania ulgi rehabilitacyjnej

Prawo do ulgi rehabilitacyjnej dotyczyć będzie osób, które opiekują się osobami starszymi, niepełnosprawnymi małżonkami, dzieckiem (również przysposobionym), rodzicem oraz rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, a także: macochą, ojczymem, zięciem, synową lub pasierbem. Limit dochodów uzyskiwanych przez członków rodziny wynosi tutaj 10 080 zł.

Ulga podatkowa nie dotyczy podatników liniowych oraz rozliczających się kartą podatkową (PIT-16), za wyjątkiem osób, które uzyskują inne dochody, które rozliczane są PIT-37 oraz PIT-36 lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Co ważne: mimo, iż ulgi te wejdą w życie z dniem 1.01.2018 r., to można będzie uwzględnić je również w rozliczeniu za 2017.

 

Dodatkowe zmiany:

 

 • prawo do odliczenia wydatków za posiadanie psa do kwoty 2280 zł, będzie dotyczyć wszystkich osób niepełnosprawnych, które posiadają psa-asystenta;
 • prawo do odliczenia wydatków na samochód uzyskają również wszystkie osoby niepełnosprawne, niezależnie od stopnia grupy inwalidzkiej;
 • przychody obcokrajowców: opodatkowaniu będzie podlegać jeszcze więcej przychodów obcokrajowców uzyskanych w naszym kraju;
 • wyższe limity odliczeń w ramach ulgi na badania i rozwój (wyższe odpisy podatkowe – aż do 50% wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych);
 • w przypadku przedsiębiorców transakcje gotówkowe powyżej 15.000 zł obniżą koszty w rocznym rozliczeniu PIT za 2017;
 • wyłączenie z podatku dochodowego od osób fizycznych rolników wytwarzających i sprzedających produkty naturalne (nieprzetworzone) z własnych upraw (o ile kwota sprzedaży nie przekroczyła 20 000 zł);
 • rekompensata za krew zamiast ekwiwalentu (w zależności od tego, czy podatnik oddawał krew czy też jej składniki);
 • zmiany w zakresie zwolnienia przychodów uzyskiwanych z dotacji (brak zastosowania do części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów);
 • zmiany dotyczyć będą również samych druków deklaracji.

 

pit 2017 zmiany rozliczenie
pit 2017 zmiany rozliczenie

Rozliczanie PIT za 2017 – terminy o których warto pamiętać:

 • do 20 stycznia  2018: PIT-6, PIT-16, oświadczenie o zmianie metody opodatkowania
 • do 31 stycznia 2018: PIT-16A, PIT-19A, PIT-28
 • do 28 lutego 2018: PIT-40A
 • do 16 kwietnia 2018: PIT-WZ
 • d0 30 kwietnia 2018: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

 

Rozliczanie PIT wielu Polakom kojarzy się z nieprzyjemnym obowiązkiem, trudnym do zrozumienia. Mamy nadzieję, że nasz artykuł rozjaśnił najważniejsze niejasności i pozwoli Wam przeprowadzić rozliczanie PIT za 2017 rok szybko i bez żadnych problemów.

Kontakt: