Podatki od 1 stycznia 2018 roku – najważniejsze zmiany

Podatki od 1 stycznia 2018 roku – najważniejsze zmiany

Zmiany w systemie podatkowym, oraz sposobach ich rozliczeń wprowadzane są praktycznie każdego roku. Niektóre są ułatwieniem dla podatników, inne przysparzają nam więcej obowiązków i kosztów. Warto być na bieżąco ze wszelkimi modyfikacjami, aby nie przegapić niczego, co może być dla nas szczególnie ważne. Dlatego dziś zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi zmianami w podatkach, które obowiązują od 1 stycznia 2018 roku.

 

Wzrost kwoty wolnej od podatku


Ta wiadomość ucieszy najbardziej tych, którzy zarabiają najmniej, np. dorabiających sobie na umowie o zlecenie emerytów lub studentów. Najnowsza nowelizacja ustawy o PIT zakłada, że kwota wolna od podatku zwiększy się z obowiązujących teraz 6,6 tys. złotych do 8 tysięcy. Nowy rok przyniósł także modyfikacje dla tych, którzy zarabiają więcej niż 8, ale mniej niż 13 tysięcy złotych. A to dlatego, że Ministerstwo Finansów pozostawiło bowiem dla tego przedziału malejącą (degresywną) wraz ze wzrostem przychodów kwotę wolną od podatku. Dla następnego przedziału (od 13 tysięcy do 85 238 zł) kwota zmniejszająca podatek od podatku dochodowego nie zmieni się (556,02 zł).

 

Jednolity Plik Kontrolny

 

Jedną z najważniejszych zmian w podatkach od 1 stycznia 2018 roku jest także obowiązek składania ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zmiana ta dotyczy wszystkich podatników tego rodzaju. Rząd szacuje, że w lutym (kiedy firmy będą składać JPK za styczniowe transakcje) ta forma obejmie aż 1,6 mln płatników VAT. Zwiększy to trzykrotnie dotychczasową liczbę faktur objętych systemem JPK. Oznacza to, że od tego roku skomputeryzować będą musieli się wszyscy podatnicy VAT. Resort finansów udostępni odpowiednią bramkę internetową, którą można będzie wysyłać ewidencję VAT. Jednolity Plik Kontrolny nie będzie obejmował jednak tych, którzy nie są zapisani jako czynni podatnicy VAT, ani tych, którzy używają zwolnienia podmiotowego, a których przychody nie są większe niż 200 tysięcy złotych rocznie.

Kolejne zmiany dla podatników VAT szykują się w lipcu 2018 roku, kiedy to na żądanie US prowadzący elektroniczną księgowość będą zobowiązani przesyłać także inne dane, takie jak wyciągi magazynowe czy też książeczkę przychodów i rozchodów.

 

Publikacja danych podatkowych CIT największych firm

Najnowsze zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które przegłosowane zostały w sejmie, zakładają, że największe firmy składające podatek CIT będą musiały upubliczniać swoje dane podatkowe. Chodzi tutaj o firmy, których roczne obroty są większe niż 50 milionów euro. W Polsce jest ich około cztery tysiące. Nowelizację tą uzasadnia się chęcią zadbania o interes społeczny oraz gospodarczy naszego kraju. Firmy te generują bowiem ogromną część opodatkowanych przychodów, zdarza się jednak, że nie opłacają odpowiednich podatków. Taka kontrola społeczna jednak nie podoba się wielu ludziom – uważają, że firmy takie mogą zostać niesłusznie, publicznie krytykowane. Dane, które mogą być ujawniane, to między innymi wysokość przychodów firmy, koszty ich uzyskania, kwota należnego podatku i inne.

 

Minimalny podatek od nieruchomości

W tym roku wprowadzono także tak zwany minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych (tj. chociażby budynków biurowych, samodzielnych sklepów, domów towarowych czy też całych centrów handlowych), których wartość początkowa przewyższa 10 milionów złotych. Podatek ten wynosi 0,035%. Przychód wartości początkowej środka trwałego, która ustalana jest na pierwszy dzień każdego miesiąca, stanowi podstawę opodatkowania. Wynika ona z prowadzonej ewidencji. Wartość należy pomniejszyć o kwotę 10 milionów złotych. Są dwa sposoby rozliczania się z tego podatku. Można albo wpłacić całość kwoty w postaci zaliczki na podatek CIT (PIT), jeśli nie przekracza on wartości kwoty minimalnego podatku, albo zapłacić minimalną wartość podatku i podczas kalkulacji zaliczki CIT odliczyć go od całości należnego podatku PIT.

 

Inne najważniejsze zmiany w podatkach po 1 stycznia 2018 roku:

  • zwiększa się limit kosztów uzyskania przychodów dla twórców (dziennikarzy, malarzy, architektów itp.);
  • podatnicy, którzy najwięcej zarabiają, będą musieli zapłacić składki do ZUS (zniesienie limitu składek);
  • zmiany w akcyzie na e-papierosy (będą traktowane identycznie jak zwykłe wyroby tytoniowe);
  • nowe zasady dziedziczenia spółek (sukcesji firm);
  • nowelizacja zasad podatków od przychodów z najmu;
  • powstanie systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (ustawa o STIR) oraz nowe przywileje dla Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. KAS) – mają na celu blokowanie kont bankowych przestępców;
  • zmiany dotyczące zasad użytkowania kas fiskalnych;
  • ratyfikacja tzw. Konwencji MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties) – dotycząca optymalizacji podatkowych największych korporacji;
  • zmiany w opłatach i podatkach lokalnych;
  • rozszerzone ulgi dla firm zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową;

 

To oczywiście nie wszystkie nowelizacje. Jednak są to najważniejsze zmiany w podatkach wchodzące w życie od 1 stycznia 2018 roku, o których mówi się najwięcej. Warto zainteresować się tematem, zwłaszcza jeśli prowadzicie jakąś działalność gospodarczą. Może się bowiem okazać, że weszły w życie pewne modyfikacje dotyczące Was bezpośrednio.

 

Kontakt:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *