Ulga rehabilitacyjna w 2018 – co można odliczyć?

Ulga rehabilitacyjna w 2018 – co można odliczyć?

W zeznaniu podatkowym za rok 2017 osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunowie mają prawo odliczyć niektóre wydatki w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Co można odliczyć i kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej – wyjaśniamy w poniższym artykule.

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Odliczenie ulgi rehabilitacyjnej w 2018 przysługuje podatnikom z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osobom, które je utrzymują, są z nimi spokrewnione lub spowinowacone. Niezbędna jest jednak ku temu odpowiednia dokumentacja poświadczająca status osoby niepełnosprawnej. By ulga mogła zostać przyznana, osoby te powinny posiadać:

 

 • orzeczenie o posiadaniu jednego z trzech stopnia niepełnosprawności,
 • dokument poświadczający przyznanie renty socjalnej lub szkoleniowej z racji niezdolności do pracy (częściowej albo całkowitej),
 • w przypadku osób do 16. roku życia: orzeczenie wydane na kanwie odrębnych przepisów,
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez upoważniony do tego urząd.

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą również skorzystać podatnicy utrzymujący osobę niepełnosprawną. W tej kategorii mogą być nimi członkowie rodziny, tj. małżonkowie, rodzeństwo, dzieci własne lub wzięte na wychowanie, małżonkowie dzieci, pasierbowie, rodzice, teściowie a także ojczymowie i macochy. Jedyną zasadą, która kwalifikuje osobę utrzymującą do skorzystania z ulgi, jest nieprzekroczenie przez niepełnosprawnego dochodu, który od 2018 roku wynosi 10 080 zł. W przypadku rodziców korzystających z ulgi rehabilitacyjnej na dziecko prawo do niej przysługuje obojgu (bez względu na ich stan cywilny).

Obowiązujące terminy rozliczeń PIT 2017

Z ulgi rehabilitacyjnej swobodnie skorzystać mogą osoby rozliczające się formularzem PIT-36 lub PIT-37. Przypominamy, że termin, w którym należy rozliczyć PIT w roku 2018 mija 30 kwietnia-Poniedziałek  . Niemniej ulga także może ulec odliczeniu od przychodu, gdy podatnik rozlicza się z urzędem skarbowym na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Możliwe jest również, że ulga zostanie potrącona również w przypadku dochodów za najem (formularza PIT-28). Wtedy jednak termin składania druków upływa wcześniej: ostatnim dniem był 31 stycznia 2018 roku.

Co można odliczyć?

W ramach ulgi rehabilitacyjnej 2018 można odliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne i wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Według ustawy są to m.in.:

 • koszty zakupu i naprawy sprzętu technicznego niezbędnego w celach rehabilitacyjnych lub ułatwiających codzienne funkcjonowanie;
 • koszty zakupu książek, magazynów i materiałów szkoleniowych;
 • wydatki poniesione na wyposażenie mieszkań i ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne: transportem sanitarnym bądź też innymi środkami transportu (w przypadku osób posiadających orzeczenie I lub II stopnia inwalidztwa) czy też używanie samochodu osobowego będącego własnością osoby niepełnosprawnej lub osoby utrzymującej (do kwoty 2280 zł);
 • koszty przystosowania pojazdów mechanicznych;
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych (do 25 roku życia);
 • koszty wynikające z utrzymania psa asystującego, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł;
 • koszty lekarstw (do 100 zł);
 • odpłatność za pobyt w zakładach rehabilitacji leczniczej lub opiekę pielęgniarską w domu w trakcie przewlekłej choroby oraz opłacenie przewodników osób niewidomych (w kwocie do 2280 zł) lub tłumacza języka migowego;

Nowelizacja 2018

Od początku 2018 roku ulga rehabilitacyjna obowiązuje od wyższego limitu dochodów – aktualna kwota to 10 080 zł. Dzięki wprowadzonym zmianom wszystkie osoby niepełnosprawne mające na utrzymaniu psa asystującego są uprawnione do odliczenia wydatków z tego tytułu. Nowelizacja jest też korzystna dla podatników ubiegających się o możliwość odliczenia kosztów związanych z użytkowaniem samochodu osobowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *